Hồ Lăk Nơi Tả Ngoạn Tuyệt Vời

06-11-2019
Là rộng thứ 2 nước ta, với cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động thực vật phong phú và các buôn làng sinh sống lâu đời ven hồ. Hồ Lắk điểm dừng chân tuyệt vời của du khách du lịch Đắk Lắk